Slik gjør vi IT mer bærekraftig

18/11/20

Med noen enkle steg kan du restarte hele maskinparken til bedriften din.

I AYR har vi inngått et samarbeid med firmaet 3StepIT for å kunne tilby et mer bærekraftig alternativ når det gjelder hardware. 

Lars Birketvedt er utdannet politisk økonom, og har de siste 3 årene hatt stillingen som rådgiver for livssykluser i 3StepIT.

-Når vi snakker om livssyklus, så betyr dette at vi legger en plan og en levetid for en enheten, dette kan for eksempel være en mobiltelefon, en PC, en skjerm, nettbrett som vi forvalter for våre kunder. Her planlegger vi hele verdikjeden, slik at vi sørger for å få mest mulig ut av bruksverdien til en enhet før det til slutt blir materialgjenvunnet, forteller Lars. 


Fokus på sirkulærøkonomi

For 3StepIT er det viktig å ha fokus på sirkulærøkonomi, istedet for en bruk-og-kast tilnærmelse når det gjelder hardware.

- For mange bedrifter i Norge er det vanlig at man kjøper inn en mobiltelefon som varer i et par år eller en PC som varer i 3-4 år, og etter det blir de kassert. I 3StepIT er dette en modell som vi ønsker å gjøre noe med. Vi jobber i med utgangspunkt i sirkulærøkonomi, og mener at utstyr som er noen år gammelt fortsatt har en bruksverdi. Etter noen år i bruk i Norge blir produktene solgt til andre markeder hvor de får en ny livssyklus, sier Lars.

Det er hovedsaklig i Sør- og Øst-Europa hvor enhetene får en ny livssyklus.

- Mange har nok fortsatt sett at de store kasseskjermene fortsatt er mye i bruk i andre deler av Europa, og på denne måten er det lett å forstå at vi ligger langt fremme når det gjelder teknologi i Norge, sier han.

Miljørapport med CO2-besparelse

Så hvordan fungerer dette i praksis?

- En kunde kan ha en PC i feks 3 år, og betaler en fast månedssum for denne PCen. Når de 3 årene er omme så blir utstyret hentet, og fraktet til gjenbruksfabrikken vår på Ski. Her blir den vasket og renset for all informasjon, og kunden får en sletterapport på at all informasjon er slettet. Deretter blir PCen solgt videre til andre markeder, hvor den lever sitt andre livssløp. Vi selger kun brukt IT-utstyr til land med strenge reguleringer for håndtering av EE-avfall; dette for å sikre at det håndteres så miljøvennlig som mulig når det ikke lenger kan brukes.

3StepIT har også, sammen med EY, satt sammen en beregningsmodell for å anslå hvor mye C02-besparelse bedriften har gjort ved å gå for denne løsningen fremfor å kjøpe nytt utstyr. 

Store datalagre


Hvordan opplever kundene det å skulle lease utstyr fremfor det å kjøpe en ny PC?

- I Norge så er vi veldig opptatt av hva ting koster og det å eie utstyr selv. Vi tenker annerledes og tenker det er bedre å bruke utstyr i 2-3 år og deretter videre til en ny kunde. Det er viktig å fokusere på at utstyret skal fungere optimalt i de periodene hvor man skal bruke det enn å sitte og eie IT-parker som går ned i verdi.

Lars forteller at han merker at bedrifter er i endring og har stadig større ønske om å gjøre mer bærekraftige valg både når det gjelder miljø og økonomi. 

- Den typiske tilbakemeldingen fra bedrifter er at de sitter på mye gammelt datautstyr på et lager, som de gjerne ikke har helt oversikt over. Alt på det lageret kan gjenbrukes, enten ved resirkulering eller ved salg til andre markeder. Jo lenger det står på lager, jo mindre blir utstyret verdt for bedriften, sier Lars.

3 StepIT har hatt 2,2 millioner enheter gjennom sin livssyklus og jobber med 4000 rammekunder over hele verden. 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi i AYR kan hjelpe deg med å komme i gang med bærekraftig IT? Ring oss på 459 69 999 eller send oss en e-post her

Gratis konsultasjon
Book et møte for å høre mer om hvilke arbeidsverktøy fra Google, som kan gjøre arbeidshverdagen mer effektiv.

Kontakt oss
Google Cloud Partner logo