Vi sørger for at
IT-sikkerheten er
på plass

Datasikkerhet blir bare viktigere og viktigere. Vi hjelper deg med sikkerhetsgjennomgang, enhetsadministrasjon og veiledning.

Sikkerhet

Vi jobber for helhetlig
IT-sikkerhet

Sikkerhet er en investering

Trusselbildet er i stadig endring, og konsekvensene kan være store.

Fra økonomisk tap til omdømmeskade er risikoen er rett og slett for stor til å ignorere. Å investere i sikkerhet er å investere i trygghet, kontinuitet og tillit.

Vi ser på sikkerhet fra alle vinkler, fra bruker- og enhetsadminsitrasjon til nettverk og infrastruktur.

Slik hjelper vi deg å beskytte dine mest verdifulle eiendeler – dine data og din virksomhets fremtid.

AYR som din sikkerhetspartner

Vi gir deg råd og veiledning om hvordan du kan forbedre din IT-sikkerhet og dra nytte av Google Zero Trust-sikkerhetsmodell.

Våre erfarne konsulenter hjelper deg med alt fra sikkerhetsgjennomganger og IT-strategi til enhetsadministrasjon og veiledning.

Du får tilgang til den nyeste teknologien, ekspertise og en proaktiv tilnærming som gir deg konkurransefortrinn og sørger for en tryggere arbeidshverdag.

Vær proaktiv med datasikkerhet

En proaktiv tilnærming til sikkerhet hjelper deg å beskytte dine data og virksomhet. Ved å identifisere potensielle trusler, minimerer risikoen for kostbare sikkerhetsbrudd og nedetid.

Sikkerhetsgjennomgang

Vi hjelper deg med sikkerhetsgjennomgang av ditt Google Workspace domene og brukere.

Enhetsadministrasjon

Med Chrome Enterprise og skyteknologi sørger vi for at du kan kontrollere, administrere og sikre hele flåten din.

IT-strategi

Sammen utvikler vi en IT-strategi skreddersydd for dine behov. En god strategi sikrer at teknologien jobber for deg, ikke mot deg.

Råd og veiledning

I tråd med anbefalinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet sammen med vår kompetanse, veileder vi hvordan du bør jobbe med sikkerhet.