Er du klar for fremtidens arbeid?

28/9/22

Vi snakker mye om en hybrid arbeidsplass, og hvordan det ble hverdagen etter korona pandemien. Riktig bruk av verktøy, og arbeidskultur er viktige punkter når det kommer til å få det til å fungere, ikke minst hvordan bli rustet for fremtiden. For hvordan vil det egentlig se ut om 5 år, eller 10? Og hvordan kan bedriften bli godt nok rustet for det som kan komme?

Bedrifter dras mot Google Workspace for å bygge sikre, skybaserte samarbeidsløsninger som kan transformere hvordan de jobber sammen. Ta kontakt for å lære mer om hvordan Google Workspace hjelper din bedrift.

Krav av digitale ferdigheter

Når vi snakker om digitale ferdigheter i her og nå, snakker vi om evnen en bedrift og ansatte har til et raskt skifte ved bruk av digitale verktøy. For eksempel dersom en global pandemi oppstår. Bedrifter kan ikke forutse det som er uforventet, men man kan gjøre seg bedre rustet for det. 

Bedrifter med gode digitale ferdigheter samarbeider godt, de tenker analytisk og bruker teknologien på en kreativ måte for åpne opp for nye måter å jobbe på. Typisk tar de i bruk enkle, brukervennlige samarbeidsverktøy som styrker sine ansatte til å jobbe raskt og sømløst, enten de jobber på tvers av teams eller alene. 

Så hvordan kan du bli en sånn type bedrift? Først er det viktig med et digital arbeidsmiljø, og nummer to, en fleksibel arbeidskultur som bruker teknologien smart. Men å utvikle en slik kultur tar tid. Det er en reise. Har bedriften og de ansatte teknologien de trenger for å bruke tiden riktig, er du på god vei.

Bli kvitt digitale uvaner

Enkle små tiltak kan gjøre det du trenger for å få bort digitale uvaner. Slik som å gi alle ansatte en sikker tilgang til alle de samme applikasjoner de trenger for å kunne være produktive.

Målet med teknologien som brukes burde være produktive ansatte og å kunne samarbeide hvor de allerede jobber sammen. Som for eksempel å kunne gå direkte fra et dokument og inn i et Meet uten å måtte bytte mellom faner og applikasjoner, eller å opprette møtenotater direkte fra et møte i Google Kalender.

Rustet for fremtiden

Det som er uforutsette må være bedriftens leveregel og ikke et unntak. Som en pandemi de siste årene har lært oss, så er fremtiden usikker og uviten. Det betyr at bedrifter må gå bort fra å planlegge for det mest lønnsomme scenarioet til å planlegge for en stor mengde av muligheter. 

Fleksibilitet trenger å være en av byggesteinene i bedriften, i verktøyene som brukes og for en fremtidsrettet arbeidskultur. Da vil det som skjer framover være å enklere å navigere seg gjennom.

Kom i gang med Google Workspace! Ta kontakt med oss på tlf: 459 69 999, eller ta kontakt med oss her
Gratis konsultasjon
Book et møte for å høre mer om hvilke arbeidsverktøy fra Google, som kan gjøre arbeidshverdagen mer effektiv.

Kontakt oss
Google Cloud Partner logo
div align="left"