Google Workspace vs Microsoft 365

Lise Tallerud
August 10, 2022

Når det kommer til valget av kontor- og kommunikasjonsverktøy for bedriften, vil du hovedsakelig enten gå for Google Workspace eller Microsoft 365. Valget kan avgjøre hvordan bedriften faktisk fungerer.

Quadrant Strategies kom i mars ut med en rapport som beskriver påvirkningskraften valget av slike verktøy kan ha på en bedrift. De oppdaget to trender:

Hybrid arbeidshverdag - Hjemmekontor har kommet for å bli

Oppsigelser - Frustrasjon rundt kommunikasjon i en hybrid arbeidshverdag

Vi trenger produktive verktøy som muliggjør samarbeid, kommunikasjon og arbeidskultur uansett hvor man jobber. 

Kultur for samarbeid

Ved å tillate ansatte å jobbe sammen mer effektivt kan man legge til rette for innovasjon. Derfor vil det være viktig å kunne legge til rette for samarbeidskultur. 

Med Google Workspace har du mulighet til å samarbeide med dine kollegaer i sanntid. Google Meet og Google Chat er direkte tilgjengelig, så hvis du trenger å diskutere nærmere så har du alt du trenger fra der du jobber. Microsoft 365 har også lignende muligheter for samarbeid. 

Produktivitet, innovasjon og resultater

Kommunikasjon er viktig for å bedre produktivitet. Riktig verktøy påvirker kommunikasjon, og derfor også produktivitet, ikke bare for de mindre bedriftene men også de store. 

Produktivitet i en bedrift leder også til bedre innovasjon. Ikke nødvendigvis bare fordi du har de rette kommunikasjonsverktøyene, men også de riktige verktøyene for IT-avdelingen din. 

Sikkerhet er en av grunnsteinene for utvikling i Google, slik at IT-avdelingen også kan bli mer produktive. Selv om du jobber i skyen, betyr ikke det at du ikke skal jobber sikkert.

Mer enn en positiv opplevelse

Selv om man bytter fra et produkt til et annet når det gjelder kontor- og kommunikasjonsverkøy, betyr ikke det at det automatisk er en 100 % fornøyd-garanti. 

Ikke bare er de som bytter til Google Workspace mer fornøyd med kommunikasjons- og kontorverkøyene enn de som skifter til Microsoft 365, men også mer enn de som allerede bruker Google.

Variasjon av enheter

Vi nevner ofte at den nye hybride arbeidshverdagen gjør tilgjengelighet og mulighet til å samarbeide på andre måter viktig. 

Viktigheten av å kunne være produktive på andre enheter enn en PC har økt betraktelig. Google Workspace-brukere bruker andre enheter enn en PC oftere enn de som bruker Microsoft 365. Quadrant Strategies viser i sin rapport at 56 % av Google Workspace-brukere jobber “veldig produktivt” på andre enheter i motsetning til 46 % av Microsoft 365-brukere som svarer det samme. 

Vi må ikke glemme at alder også spiller inn på hvilken enhet man foretrekker uavhengig av programvarer, men det er en større sannsynlig for at en Google Workspace-bruker sier de bruker andre enheter enn en Microsoft 365-bruker.

Engasjement

Ansatte på tvers av aldre jobber mer effektivt, mer innovative, og sparer tid etter at de har gått over til Google Workspace. De ser også en større positiv påvirkning på deres arbeidshverdag etter hvert som de jobber mer med Google Workspace.

Slike verktøy som Google Workspace og Microsoft 365 viser den største positive innvirkningen på hvordan de yngre jobber. 

Jo mer det brukes 

Det er ingen tvil om at jo mer man bruker et verktøy, jo mer blir venner du deg til det.

Sammenlignet med brukere av Microsoft 365, er integrasjon og adopsjon av andre verktøy en enklere prosess. Med adopsjon mener vi hvor godt brukere tar til seg programmet og kommer i gang med det.

Google Workspace integreres og brukes gjerne side-ved-side andre programmer, inkludert Microsoft 365. På mindre enn en måned er det 50 % av Google Workspace brukere som føler seg komfortable med å bruke verktøyene i motsetning til 37 % Microsoft brukere.

Kom i gang med Google Workspace! Ta kontakt med oss på tlf: 459 69 999, eller ta kontakt med oss her
div align="left"