Hvordan kan bedriften sikre skalerbarhet?

Lise Tallerud
June 29, 2022

Vekst kan naturlig nok være et mål for mange bedrifter. Det kan blant annet bety en større omsetning, flere ansatte og vekst i markedet. Som et sterkt ønske og et konkret mål kan vekst være krevende. Hvor god bedriftens evne til å utvide er, handler om hvor skalerbar den er.


For mange så kan utvidelse og skalering bety det samme. Riktignok handler det om det samme, men vi liker å skille litt på det.

Å utvide handler mer om å øke omsetning, få inn flere ansatte, vokse i markedet etc, mens skalering og skalerbarhet handler om evnen for å få dette til. Hvorvidt utvidelse er tilrettelagt. 

Skalerbarhet er også viktig for hvorvidt IT-løsninger klarer å yte når kravet og ressursene for systemprosessen endres.

Hvis vi deler skalerbarhet i tre prosesser: 

1. Forberede 

2. Vi vokser 

3. Opprettholde

Hvordan kan vi best løse disse tre prosessene med Chrome Enterprise? 

1. Forberede

Å gjøre smarte investeringer kan være avgjørende for bedrifter med et ønske om vekst. Bedrifter ser etter en mer effektiv bruk av teknologi når det kommer til å kutte ned på kostnader. 

Naturlig nok vil man rette blikket inn mot IT-avdelingen, og hvor effektiv deres bruk av teknologi er. Oppdatering og kontroll av programvare, enheter, og anti-virus løsninger, er tidkrevende. 

Med en Chrome Enterprise lisens kan IT-avdelingen logge inn på Google Admin Console og ha tilgang på alt de trenger for IT-administrasjon. Oppsettet for alle enheter trengs kun å gjøres én gang. Oppsett av sikkerhet, tilgjengelige applikasjoner og programmer, og eventuelle andre rutiner gjøres fra ett sted en gang. Når det er gjort, kan alt rulles ut på løpende bånd, og så er det bare å vedlikeholde.

Tilgjengelighet er også noe som er viktig for produktivitet innad i bedriften. Produktive ansatte er vel kanskje noe av det beste. Så sørg for at de har alt tilgjengelig, og sørg for at det er sikkert. 

Sjekk også ut “Hvorfor din bedrift bør tenke sikkerhet”

Chrome Enterprise er bygget på et skybasert prinsipp, som betyr at alt alltid er tilgjengelig. Skulle det være nødvendig, kan IT-avdelingen blokkere enheter fra Google Admin Console. 

Visste du forresten at Chromebooks kun bruker 10 sekunder på oppstart? Så den kaffen du vanligvis henter mens maskinen starter opp, det trenger du ikke lenger. Ta den heller med på veien.

2. Vi vokser 

Dere har nå kommet til neste steg som er å vokse, og det skjer nå. Ved å gjøre smarte investeringer i en forberedende fase, vil det å vokse bli enklere, mer effektivt, og ressursbesparende. 

Rekrutteringsprosessen av nye ansatte er i full gang, og dere har kanskje fått inn mange allerede. Unngå tung belastning på IT-avdelingen i en slik periode er smart. Ved å bruke operativsystem som Chrome OS, vil det å få de i gang være mer plug-and-play enn plug-and-wait. 

Alt er allerede klargjort fra IT sin side via Google Admin Console. Så når en nyansatt skur på den enheten som skal brukes og den kobler seg til internett, er alt satt opp slik det skal ut fra bedriftens domenet. 

3. Opprettholde

Vi snakket tidligere om hvor enkelt oppsett og utrulling kan være. Nå som du har vokst, så er det viktig å vedlikeholde den skalerbarheten som allerede er godt plantet i bedriften.  

Antall enheter har i perioden blitt mange, kanskje dobbelt så mange. Så det å opprettholde disse trenger ikke å være en tidkrevende belastning for IT-avdelingen.

Slik som å oppdatere en programvare på alle enheter som er i bruk. I stedet for å bruke masse tid på å gjøre det på hver enkel enhet, kan IT-avdelingen heller oppdatere programvaren for alle enhetene fra sin egen maskin via Google Admin Console.

Behovet for å beregne nedetid er ikke nødvendig. I tillegg til de oppdateringen IT gjør så oppdaterer operativsystemet seg selv jevnlig. Samtidig som dette skjer, vil man kunne jobbe. Oppdateringen skjer i bakgrunnen.

Det er heller ikke nødvendig å kjøpe nye enheter. Enheter fra tidligere ansatte, eller enheter som ikke lenger brukes kan fint bli en ny ressurs for en annen eller ny ansatt. Også det å redeploye kan IT fint gjøre fra eget kontor. 

Finnes det enheter som ikke lenger brukes, kan disse få et nytt liv som en Chromebook. Både PC-er og Mac-er kan installeres med Chrome OS Flex. Da vil også IT-avdelingen ha samme muligheter for administrering som de har for andre enheter. Miljøvennlig er det også!

Sjekkliste for hvordan din bedrift sammen med Chrome Enterprise kan bli grønnere finner du her

div align="left"