Hvordan Schrems 2 påvirker din Google Workspace-bruker

September 21, 2022

Denne siden har tidligere hatt en enkel fremstilling av hva Schrems II betyr for de mest fleste brukerne av Google Workspace. Allikevel har nye utviklinger i forbindelse med dommen gjort at vi tenker nytt.

Med økt press fra myndigheter og virksomheter ønsker vi å være en trygg havn for å finne løsninger for deg. Istedenfor å gi en enkel fremstilling, som kanskje ikke passer med hva som er aktuelt for deg, åpner vi heller døren for å prate med oss.

Har du spørsmål til Schrems II, ta kontakt med oss på tlf: 459 69 999, eller ta kontakt med oss her

div align="left"