Derfor valgte vi Google - og hvorfor vi anbefaler deg å gjøre det også

Anita Jordanger
June 8, 2021

I AYR er vi skikkelig stolt av å være landets aller første Google Partner. Vi har faktisk vært det helt siden 2009! Men hvorfor jobber vi egentlig med Google-teknologi?

For la oss spole tiden litt tilbake, når AYR ikke bestod av Google-jentene og hadde et helt annet fokusområde enn i dag - nemlig å lage nettsider. Simen merket ofte at samtidig som man trengte en nettside, ja, så trengte ofte bedriften en e-postløsning også. Og allerede i 2009 så hadde Google Apps et konkurrerende produkt til Microsoft Office.

Så hvorfor valgte man da forholdsvis ukjente Google Apps over Office-pakka? Årsakene som man la til grunn for å velge Google i 2009, gjelder fortsatt den dag i dag. 

Hvorfor er Google preferert?

Gjennom årene så har vi sett at Google sin kontorløsning - enten den heter Apps, G Suite eller Workspace - er forståelig av seg selv. 

Ved at programmet er bygget i skyen gjør det at det ikke har noen legacy som den må ta høyde for og er bygget fra bunnen for utvidelse.

Man er ikke låst til et program for alltid ved å bruke Workspace, det gjør at det er lett å flytte til - eller å flytte fra - om man ønsker det. Men ofte ser vi at de som har flyttet til Google-universet ønsker å være der.

For så bra er det!

Er du nysgjerrig og vil vite mer om Google sine muligheter - send en mail til kontoret@ayr.no
div align="left"