IT-sikkerhet er avgjørende for små bedrifter, da de er like sårbare for cybertrusler som større organisasjoner. Samtidig som tilgangen på kompetanse og teknologi internt i bedriften, kan være begrenset.

Nylig gikk Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ut med en rapport, hvor de mener det er behov for å øke den digitale motstandskraften og sikkerhetsnivået både når det gjelder enkeltpersoner og næringsliv.

En plan for IT-sikkerhet er viktig, men samtidig en liten del av et større bilde for å lykkes. Å ha på plass en IT-strategi vil gi bedriften retning, oversikt og fokus når det kommer både fra et overordnet styreperspektiv og til valg man gjør i arbeidshverdagen.

Bli med oss på webinar torsdag 1. juni kl. 09:00 og få innsikt i hva det faktisk betyr for bedriftens IT-strategi at du allerede bruker Google i dag. Vi skal blant annet snakke om:
- Hvorfor IT-strategi er viktig å ha på plass for bedriftens vekst og utvikling
- Hvilke muligheter har dere allerede med Google
- Sikkerhet i skyen
- Slik kan en IT-strategi se ut

Alle webinardeltakere vil i tillegg få tilbud om utkast til IT-strategi og 1 times kostnadsfri gjennomgang av denne.
Google Cloud Partner logo